Tralyx Slim Golf

Slim Golf Black Matte-Impactx Photochromic 2 Laser Purple
SP467506G0000

Tralyx Slim Golf combines the lightness of Tralyx Slim with a new deeper lens shape specifically designed to widen the field of vision increase precision, preventing from any obstruction since the lenses do not have any vents incorporated. A perfect solution for the golfers with thin faces who want to benefit from the tralyx shield lens

Wersja
SU.TRALYX SLIM GOLF BLACK M.-ImpactX 2LsPurple SP467506G0000

Size

  • Płeć W
  • Masa 28 g.
  • Wymiary 130¬136
  • Wysokość 48
  • Baza 7

Specyfikacja techniczna

Poproś o informację

CONSENT EX ART. 23 OF D.LGS. 196/2003.

Przeczytałem informację o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na działania marketingowe Przeczytaj informację
Zgodna na aktywności profilowania Przeczytaj informację

Klikając przycisk przesyłania, potwierdzam żądanie usługi, zgodę na przetwarzanie danych do celów usługi i metody przetwarzania danych przewidziane w tych samych informacjach, w tym wszelkie ich wykorzystanie w krajach członkowskich UE lub w innych krajach.