Register your product

UGOTOVITE SERIJSKO ŠTEVILKO IZDELKA

Na škatli izdelka, ki ga želite registrirati, najdete serijsko številko. Ta bo ključnega pomena za dokončanje postopka registracije

FOTOGRAFIRAJTE POTRDILO O PLAČILU.

Posnemite račun/dokazilo o nakupu/račun izdelka Rudy Project, ki ga želite registrirati. Sliko vstavite v naslednji obrazec: