Warranties

OTROŠNIKOVA ZAKONSKA GARANCIJA


Za sončna očala Rudy Project velja garancija DVEH (2) let od datuma nakupa in jamči za odsotnost hib in skladnost izdelka, kot je predvideno z zak. ur. v Italiji z dne 6.9.2005, št. 206, "Zakonik o potrošništvu" in, v drugih Državah Članicah Evropske Unije, po posamezno preneseni uredbi Direktive št. 1999/44/ES z dne 25.5.1999.
Za države, ki niso članice EU, velja zakonodaja posamezne države s področja zakonodaje o varstvu potrošnikov. Za podrobnejšo seznanitev s pogoji se obrnite na lokalnega distributerja izdelkov Rudy Project.
Za uveljavitev zakonske garancije mora biti izdelek nabavljen pri pooblaščenem prodajalcu in predložiti morate ustrezno potrdilo o nakupu z datumom nabave in KARTICO ZAKONSKE GARANCIJE, vstavljeno v knjižico, ki je pravilno izpolnjena v vsakem delu.
Zakonska garancija ne krije škode ali pomanjkljivosti, ki so posledica nepravilne uporabe, zanemarjanja, pomanjkanja primerne nege, nesreč, uporabe izdelkov, ki niso v skladu s tehnično dokumentacijo, ki jo je zagotovila Rudy Project, uporaba neoriginalnih nadomestnih delov, uporaba neoriginalnih Rudy Project leč, poškodbe izdelkov zaradi nepravilnega razpakiranja, izgube izdelka, neustreznih popravil. Garancija ne krije škode zaradi normalne obrabe. Leče in ​​okvirji s praskami in nepopolni izdelki so izključeni iz zakonske garancije.

KAKO IZPOLNITI GARANCIJSKI ZAHTEVEK
1. Obrnite se na lokalnega pooblaščenega prodajalca in ga zaprosite za pomoč.
2. Če se ne morete obrniti na lokalnega pooblaščenega prodajalca (npr. zaradi odsotnost), se obrnite na lokalnega distributerja (glejte seznam distributerjev Rudy Project na www.rudyproject.com).
3. Pazljivo zapakirajte sončna očala (po možnosti v škatlo in originalno embalažo), da se izognete poškodovanju.
4. Dostavite osebno ali, odvisno od primera, pošljite paket na način pošiljanja, ki omogoča sledenje v primeru izgube.
Projekt Rudy v nobenem primeru ni odgovoren za pošiljko, ki jo opravi stranka, ali za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne embalaže.
5. Poskrbite, da v paketu vstavite pravilno izpolnjeno KARTICO ZAKONSKE GARANCIJE in fotokopijo dokazila o nakupu z datumom.
Brez dokazila o nakupu garancijskega zahtevka ne bo mogoče uveljaviti. Če očala vrnete z izpolnjeno KARTICO DVOLETNE ZAKONSKE GARANCIJE v garancijskem roku in vaš distributer meni, da je škoda nastala zaradi napake v materialu ali postopka izdelave, bodo vaša sončna očala hitro popravljena ali zamenjana, če je to mogoče in če ni preveč obremenjujoče. V nasprotnem primeru se bo uporabilo druga sredstva, ki so predvidena z zakonom. Opozoriti je treba, da se pomanjkljive izdelke lahko nadomesti z novimi ali enakovrednimi izdelki drugačnega sloga ali konfiguracije, kot je bil izvirni izdelek.

POZOR: ZAKONSKA GARANCIJA ZA IZDELKE JE VELJAVNA SAMO OB PREDLOŽITVI DOKAZILA O NAKUPU Z DATUMOM NAKUPA.

To obvestilo je sestavljeno v skladu s Prilogo II, odst. 1.4 Evropske direktive 89/686/EGS.