Register your product

ZNAJDŹ NUMER SERYJNY PRODUKTU

Na pudełku produktu, który chcesz zarejestrować, znajdziesz numer seryjny. Będzie on niezbędny do zakończenia procesu rejestracji

ZRÓB ZDJĘCIE SWOJEGO PARAGONU

Zrób zdjęcie paragonu/dowodu zakupu/faktury za produkt Rudy Project, który chcesz zarejestrować. Zdjęcie należy umieścić w poniższym formularzu: