Warranties

GWARANCJA KONSUMENTA

Okulary Rudy Project mają gwarancję prawną na DWA (2) lata od daty zakupu pod kątem usterek zgodności produktu, zgodnie z przepisami prawnymi we Włoszech, ust. 6.9.2005 n. 206, „Kodeks konsumentów" oraz, w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, z poszczególnymi przepisami z dnia 25.5.1999, dyrektywa nr 1999/44 / EC. W przypadku państw spoza UE obowiązują przepisy obowiązujące w danym kraju w zakresie prawa ochrony konsumentów. Prosimy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem Rudy Project, aby poznać dokładne warunki.
Aby skorzystać z gwarancji prawnej, produkt musi zostać zwrócony do autoryzowanego sprzedawcy i należy przesłać paragon potwierdzający zakup wraz z datą zakupu oraz z należycie wypełnioną KARTĄ GWARANCYJNĄ umieszczoną w tej broszurze. Gwarancja prawna nie obejmuje uszkodzeń lub usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, braku należytej staranności, wypadków, użycia niezgodnej dokumentacji technicznej dostarczonej przez Rudy Project, użycia nieoryginalnych części zamiennych, użycia nieoryginalnych soczewek Rudy Projekt, uszkodzenia produktów z powodu nieprawidłowego rozpakowania, utraty produktu, nieodpowiednich napraw.
Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia nie są objęte gwarancją. Soczewki i oprawki z zadrapaniami i niekompletne są wyłączone z gwarancji prawnej.

JAK ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE GWARANCJI
1. Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą i poproś o pomoc.
2. Jeśli nie możesz skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą (np. z powodu jego braku), skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem (zobacz listę dystrybutorów Rudy Project na stronie www.rudyproject.com).
3. Ostrożnie zapakuj okulary (najlepiej w obudowę i oryginalne opakowanie), aby uniknąć uszkodzeń.
4. Następnie dostarczyć osobiście lub wysłać za pomocą dowolnej metody, która pozwala na śledzenie w przypadku zagubienia. Rudy Project nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostarczania produktu przez klienta lub niewłaściwego spakowania. 
5. Upewnić się, ze w pudełku zawarto wypełnioną KARTĘ GWARANCYJNĄ oraz kserokopię dowodu zakupu wraz z datą. Niedostarczenie dowodu zakupu uniemożliwi skorzystanie z prawa do gwarancji.
Jeśli okulary zostaną zwrócone po zakończeniu DWULETNIEGO OKRESU GWARANCYJNEGO, a dystrybutor stwierdzi, że pęknięcie było spowodowane wadą materiałową lub wykonawczą, twoje okulary zostaną szybko naprawione lub wymienione, jeśli to możliwe i nie będzie stanowiło nadmiernego wydatku. W przeciwnym razie obowiązywać będą dodatkowe środki prawne przewidziane przez prawo. Należy zauważyć, że wadliwe produkty można zastąpić nowymi lub równoważnymi produktami o innym stylu lub konfiguracji niż oryginalny produkt.

OSTRZEŻENIE: GWARANCJA NA PRODUKTY JEST WAŻNA TYLKO PO OKAZANIU DOWODU ZAKUPU WRAZ Z JEGO DATĄ.

Niniejsze ogłoszenie informacyjne sporządza się zgodnie z załącznikiem II, ust. 1.4 dyrektywy europejskiej  89/686 / EEC.